Tehnički opis

GRAĐEVINSKI RADOVI

Primarni građevinski radovi

Nakon obeležavanja objekta na zadatoj lokaciji, vrši se čišćenje terena i skidanje humusa u sloju debljine 12-15 cm, posle čega se kopaju kanali za temeljne trake.
Temeljne trake se fundiraju na dubini od 80 cm od kote terena, rade se od nabijenog betona MB 15 debljine 35 cm, ispod kojih se prethodno postavlja tampon nabijenog šljunka debljine 10 cm.

Sokleni zidovi se rade preko temeljnih traka od nabijenog betona MB 20 u dvostrukoj daščanoj oplati.
Debljina zidova je 25 cm, a visina 45 cm od kote trotoara.

U gornjoj zoni soklenog zida rade se armirano betonski serklaži od betona MB 20.

Između soklenih ziodova vrši se nasipanje i nabijanje zemlje u slojevima do potrebne visine,preko kojih se postavlja tampon šljunka d=10 cm koji služi kao podloga podnoj betonskoj ploči.

Betonska ploča se radi od nabijenog betona MB 20, d=10 cm. Preko soklenih zidova i podne ploče radi se hidroizolacija od vrućeg premaza bitumena i ter-papira u slojevima 2+1, u dve faze.

U prvoj fazi (pre montaže objekta) radi se hidroizolacija u trakama širine 25-30 cm ispod temeljača, a u drugoj fazi (posle montaže objekta) na preostalu površinu.

Primarni građevinski radovi

Ostali građevinski radovi

Preko podne hidroizolacije, postavlja se toplotna izolacija podova od stirodura d=5 cm i PVC folija.

Preko folije radi se proarmirani cementni etrih d=5cm, koji služi kao podloga za podove od laminata i keramike.

Kod podova od keramike estrih se radi istovremeno sa postavljanjem keramičkih pločica. Armiranje estriha se vrši mrežastom armaturom Q131.

MONTAŽERSKI RADOVI

Zidni elementi

Zidni elementi se rade u radionici prema projektu i isporučuju na gradilište. Elementi se rade u modularnim dimenzijama 120×260 cm i 6ox260 cm, a mogu biti spoljni ili unutrašnji, puni ili sa ugrađenim prozorima i vratima u zavisnosti od mesta u sklopu objekta.

Konstrukcija elementa je drveni ram d=100 mm koji se obostrano oblaže OSB pločom d=10 mm. Između obloga, u drveni ram se postavlja presovana mineralna vuna d=100 mm i PVC folija. A kod unutrašnjih konstrukcija je drveni ram d=80mm koji se obostrano oblaže OSB pločama d=10mm, i u drveni ram se postavlja presovana mineralna vuna d=80 mm.

Posle montaže objekta, vrši se oblaganje fasadnih zidova “Izoterm” oblogom d=100 mm, a unutrašnji zidovi se oblažu gips-karton pločama d=12,5 mm.

Elementi za sanitarne prostorije i delove kuhinje se oblažu vodootpornim gips-karton pločama d=12,5 mm. Uz finalne unutrašnje obloge isporučuje se ispunjač i traka za obradu spojeva.

Vezivanje obloga se vrši odgovarajućim klanficama ili ekserima. Montaža elemenata i spajanje u jednu celinu se vrši pomoću drvenih temeljača, venčanica i lajsni koje se ubacuju u prethodno urađene žljebove. Temeljače se prethodno premazuju bitulitom i ankerišu za soklene zidove. Prilikom izrade elemenata se vrši ugrađivanje plastičnih gibljivih creva i kutija za razvodne elektroinstalacije.

Zidni elementi

Spoljašnji zid

1. Gips karton ploča – 12,5mm

2. OSB ploča – 10mm

3. PVC folija – 0,15mm

4. Mineralna vuna – 100mm

5. Drvena konstrukcija – 100mm

6. OSB ploča – 10mm

7. Fasadni lepak i vazdušni prostor – 10mm

8. Ekspandirani polistiren (stiropor) – 100mm

9. Fasadni lepak sa mrežicom – 2mm

10. Fasadni lepak – 2mm

11. Dekorativni fasadni malter – 2mm

Spoljašnji zid

Krovni elementi

Krovna konstrukcija se pravi od rešetkastih nosača od prosušene čamove građe I i II klase, u svemu prema statičkom proračunu. Montaža nosača se vrši preko zidne konstrukcije na modularnom rastojanju.

Krovni nosači se međusobno povezuju daščanom oplatom debljine 24 mm u krovnim ravnima, plafonskim letvama u plafonskim ravnima i vertikalnim i horizontalnim spregovima, tako da se postiže prostorna stabilnost krova i objekta.

Preko daščane oplate postavlja se paropropusna-vodonepropusna folija, uzdužna letva i poprečna letva (5 x 3 cm ), tako da se dobija provetravanje ispod krovnog pokrivača.

Pokrivanje krova vrši se crepom Nexe klasik plus u standardnoj crvenoj boji proizvođača „Polet“ Novi Bečej. Kalkanski delovi krova se oblažu OSB pločama debljine 10 mm i „Izoterm“ oblogom debljine 100 mm. Venci krova se opšivaju čamovom rendisanom daskom debljine 20 mm, preko kojih se postavljaju limena čela u braon boji. Strehe se opšivaju aluminijumskom lamperijom u braon boji, preko letvi preseka 40×48 mm.

Krovni elementi

Plafon

Plafonska konstrukcija se sastoji od roštilja, izolacije, parne brane i plafonske obloge.

Ispod donjih pojaseva krovnih vezača postavlja se roštilj od letvi preseka 48×40 mm ili UD i CD profila, preko koga se sa donje strane postavlja parna brana od PVC folije i plafonska obloga od gips-karton ploča debljine 12.5 mm.

Preko roštilja i plafonske obloge postavlja se toplotna izolacija od mineralne vune debljine 100 mm.

Spoljna PVC/ALU stolarija

Spoljna stolarija se izrađuje od PVC šestokomornih nemačkih profila sa rolo komarnicima i roletnama.

Sva stolarija je zastakljena 4*16*4 (dvoslojno niskoemisiono staklo punjeno argonom). Okovi su okretno nagibni.

Ugradnja se vrši na gradilištu posle postavljanja gips karton ploča. Standardne dimenzije prozora su 100/140 cm, 100/120 cm, 60/80 cm, 60/60 cm.

Sa spoljšnje strane postavljaju se solbanke od pocinkovanog lima. Balkonci su jednokrilni dimenzija 80/220 cm.

Ulazna vrata su obezbeđena sigurnosnom bravom – sa uloškom, a ostala vrata običnim bravama.

Spoljna PVC/ALU stolarija

Spoljna drvena stolarija

Stolarija se izrađuje od kvalitetne čamove građe. Prozori i vrata se montiraju na gradilištu posle montaže, odnosno pokrivanja objekta. Prozori i balkonska vrata su jednostruki, jednodelni-ekranski, otvaraju se oko vertikalne osovine, izuzev prozora 60×60 cm koji se otvara oko obe osovine pomoću okretno-nagibnog okova.

U sklopu prozora i balkonskih vrata rade se kapci sa pokretnim žaluzinama. Ulazna vrata su jednokrilna poluzastakljena bez nadsvetla, sa podelom u kombinaciji tablica i staklenih površina.

Obezbeđena su sigurnosnom bravom sa uloškom. Sva stolarija se farba u boji prema želji kupca.

Spoljna drvena stolarija

Unutrašnja stolarija

Unutrašnja vrata su kraft-master duplošperovana dim. 90/205, 80/205 i 70/205 cm, visokog kvaliteta sa poluoblim štelujućim pervajzovima. Sva unutrašnja stolarija farba se u boji prema želji kupca.

Unutrašnja stolarija

Limarija

Na objekat se postavljaju oluci standardnog preseka sa odgovarajućim brojem odvodnih cevi. Oluci se rade od aluminijumskog lima d=0,70mm u boji. Opšivanje krovne kaskade, dimnjaka, kalkanskih venaca (veterlajsne) i solbanaka aluminijumskim limom d=0,70mm u boji.

Limarija

Podovi

Radi se pod od laminata sa folijom i lajsnama pored zida ili pod od glaziranih keramičkih pločica sa fugovanjem u zavisnosti od namene prostorije.

Na ulazu se pod radi od neglaziranih keramičkih pločica.

Podovi

Unutrašnja obrada

Plafoni se boje belom poludisperzivnom bojom sa prethodnom obradom spojeva gips-kartonskih ploča sa ispunjačem, bandaž trakom i glet masom.

Obrada unutrašnjih zidova se vrši poludisperzivnim bojama sa obavljanjem potrebnih predradnji, kao kod plafona. Obrada plafona i unutrašnjih zidova podruma vrši se poludisperzivnom bojom sa obavljanjem potrebnih predradnji. Sva stolarija se boji sadolinom. Obrada svih unutrašnjih površina se obavlja u dva premaza.

Izbor tonova za obradu svih površina vrši nadzorni organ ili projektant pre otpreme potrebnih materijala na gradilište.

Zidovi kupatila oblažu se keramičkim pločicama domaće proizvodnje do plafona.

Unutrašnja obrada

Spoljašnja obrada

Obrada spoljnih površina od izoterma vrši se akrilnom fasadom, a vidne površine od drveta se boje sadolinom. Sokleni zidovi se boje fasadnom bojom.

Spoljašnja obrada

ZANATSKI RADOVI

Vodovod i kanalizacija

Instalacije vodovodnog razvoda se rade prema posebnom projektu sa izvođenjem od hidrotehničkih PVC cevi na 1m od objekta bez izgradnje vodomernog okna (šahta).

Spajaju se aparatom za varenje cevi. Ispred svakog sanitarnog uređaja na razvodu hladne vode predviđen je propusni ventil kako bi se mogla izvršiti zamena potrošača u slučaju kvara.

Svi delovi vodovodne mreže se montiraju u zid i vezuju odgovarajućim šelnama.

Elektroinstalacije

Elektroinstalacija se radi prema posebnom projektu i važećim propisima za montažnu gradnju, PGP kablovima kroz zid i preko plafona.

Razvod elektro instalacija u objektu sa montažom spratne table-automatskih osigurača, fidove sklopke, utičnica (na svakih 4m2 stambene površine jedna i dve trofazne za jednu etažu), prekidača, fasunga i sijalica, kao i razvod kablova za televiziju i telefon.

Postavljanje strujomera, uklopnog sata i napojnog voda od bandere do objekta je obaveza elektrodistribucije. Rasveta se vrši običnim svetiljkama, sijalicama.

Sve sanitarije su bele boje domaće proizvodnje. Od sanitarija se ugrađuju elementi prema građevinskom projektu.

Keramika

Postavka pločica se vrši na ulazu, terasi, hodniku, u kuhinjskom delu na visini od 1.5 m i ispod kuhinjskih elemenata, u kupatilu do plafona se postavljaju glazirane keramičke pločice. Pločice su u prvoj klasi po želji kupca.

Na ulazu i ulaznom stepeništu radi se pod od neglaziranih keramičkih pločica.

Keramika
ponuda montaznih kuca

KOMPLETNA PONUDA

DOMINO MONTAŽNIH KUĆA

phone-icon